Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
0902 920 577
support

Tỷ giá

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Trong ngày: 32

Trong tháng: 5344

Tổng truy cập: 792720

Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen Sulfite (H2S)

Giá: Liên hệ

Phát hiện nhanh khí thải lò hơi Hydrogen sulphide ống phát hiện khí nhanh H2S được sử dụng rộng rãi trong các ngành dầu khí, hóa chất, công nghiệp khai thác than, công nghiệp giấy, công nghiệp dược phẩm.

 

Mã sản phẩm : NO. 4HT

Thời gian lấy mẫu

1.5 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.2%

Thời gian bảo quản

3  năm. Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Thay đổi màu sắc

Xanh nhạt → đen nâu

Khoảng đo

Khoảng đo 1 – 40%

1 - 2 % với thể tích 200 ml

2 - 20 %  với thể tích 100ml

20 -40 % với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4HP

Thời gian lấy mẫu

3 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.1%

Thời gian bảo quản

3  năm

Thay đổi màu sắc

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 0.25 – 20%

0.25 - 0.5% với thể tích 200 ml

0.5 - 10 % với thể tích 100ml

10 - 20 % với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4HH

Thời gian lấy mẫu

45 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.01%

Thời gian bảo quản

3  năm

Thay đổi màu sắc

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 0.1 – 4%

0.1 - 2.0% với thể tích 100 ml

2.0 - 4.0% với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4H

Thời gian lấy mẫu

30 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

2ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Thay đổi màu sắc

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 10 – 4000ppm

10 - 100 ppm với thể tích 200-1000 ml

100 - 2000 ppm với thể tích 100ml

2000 - 4000 ppm  với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4HM

Thời gian lấy mẫu

1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

5 ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 25-1600ppm

25 - 50 ppm với thể tích 200 ml

50 - 800 ppm với thể tích 100ml

800 - 1600 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4M

Thời gian lấy mẫu

30 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

2.5 ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 12.5 – 500ppm

12.5 - 25 ppm với thể tích 200 ml

25 - 250 ppm với thể tích 100ml

250 - 500 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4L

Thời gian lấy mẫu

30 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.2 ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 1 – 240ppm

1 - 10 ppm với thể tích 200-1000 ml

10 -120 ppm với thể tích 100ml

120 - 240 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4LL

Thời gian lấy mẫu

1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.1 ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 0.25 – 120ppm

0.25 - 2.5 ppm với thể tích 200-1000 ml

2.5 - 60 ppm với thể tích 100ml

60 - 120 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4LB

Thời gian lấy mẫu

1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.1 ppm

Thời gian bảo quản

2  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 0.5 – 12ppm

0.5 - 1 ppm  với thể tích 200 ml

1 - 6 ppm với thể tích 100ml

6 - 12 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm : NO. 4LT

Thời gian lấy mẫu

1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.05 ppm

Thời gian bảo quản

2  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10oC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

Khoảng đo 0.1 – 4ppm

0.1 - 0.2 ppm với thể tích 200 ml

0.2 - 2.0 ppm với thể tích 100ml

2.0 - 4.0 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Mã sản phẩm NO. 4LK

Thời gian lấy mẫu

1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ nhất

0.25 ppm

Thời gian bảo quản

3  năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản nơi tối và mát

Khoảng đo

Khoảng đo 1 – 40ppm

1 - 2 ppm với thể tích 200 ml

2 - 20 ppm với thể tích 100ml

20 - 40 ppm với thể tích 50ml

Đóng gói

Hộp 10 ống

Ống phát hiện nhanh khí Ammonia

Model: 3H - 3HM - 3M - 3LA - 3L
hotline
Tư vấn
Liên hệ tư vấn Thu nhỏ